Gmg Tarım Logo

Hydroseeding Nedir?

Neden Hydroseeding?

Herkes, bahçesinin tümden çimle kaplı olmasını ister. Sulu tohum ekiminin (Hydroseed) klasik elle ekim veya kalıp çim uygulamaları karşısındaki avantajlarını incelemelisiniz.

Düşük Maliyet

Sulu tohum ekimi, istenen zemin örtüsünü fazla para, zaman ve malzeme harcamadan, klasik elle ekim veya kalıp çim uygulamalarındaki montaj gereksinimlerini ortadan kaldırarak oluşturma yolunda en ekonomik seçenektir.

Kalite

Sulu tohum ekimi, köklerin daha derine yerleşmesi ve yabancı toprağın yol açabileceği uyumsuzluk şoklarının mümkün olmaması nedeniyle, klasik elle ekim veya kalıp çim uygulamalarına kıyasla çok daha sağlıklı, yeşil ve uzun ömürlü çim zeminler sunmaktadır.

Örtü

Sulu tohum ekimi, birbirine geçen liflerin oluşturduğu, daha kalın ve üniform bir çim tabakası temin eder. Kalıp çim uygulamalarındaki birleşme yeri görüntülerini ve elle ekimde kalan boş alanları ortadan kaldırır.

Erozyon Önleme

Erozyon önleme, sulu tohum ekiminin en önde gelen ticari amacını teşkil etmektedir. Nemi muhafaza eder ve tohumu malç, bağlayıcılar ve diğer toprak şartlandırma maddeleri ile bir arada tutarak rüzgâr, yağmur, güneş, zararlı kaynaklı toprak kayıplarını engeller.

Çok Yönlülük

Giderek yaygınlaşan sulu tohum ekimi, konut peyzajı, ticari alan peyzajı, yamaç stabilizasyonu, bitki örtüsü ıslahı, golf sahaları, çöp sahaları, yangın sonrası zemin onarımları, maden sahası ıslahı, okul ve parklar gibi pek çok farklı iş sahası ve uygulamada elle ekim ve çim kalıp tekniklerini gölgede bırakmaktadır.

Sağlık

Sulu tohum ekimi, uygulanan karışımın içindeki maddelerin sağlıklı, derine yerleşmiş kök gelişimini destekleyip teşvik etmesi ve en üst düzeyde nemliliğe sahip bir zemin sunması sayesinde, tohumun çimlenmesi için en uygun mikro-çevreyi temin etmektedir.

Uygulama Hızı

Sulu tohumlama, geleneksel ekimden farklı olarak, maliyet, kalite, kaplama alanı, erozyon önleme ve sağlık alanlarındaki avantajları ile ibreyi açıkça sulu tohum ekimine çevirmektedir. Sulu ekim, diğer ekim yöntemlerinden daha kısa sürede ve daha kolayca uygulanır ve bu hız avantajının elde edilmesi ilave makine ve işgücü harcamaları ortaya çıkartmaz.

Güvenlik

Sulu tohum ekimi, tamamen güvenli ve zehirsiz bir çim ekim yöntemi olup, çocuklara, hayvanlara ve çevreye zarar vermez.

İşgücü

Sulu tohum ekiminin en önemli avantajlarından biri, düşük işgücü ihtiyacıdır. Diğer sulu ekim işlemlerinde ihtiyaç duyulan işçi sayısına oranla, erozyon örtüsü veya çim kalıp uygulamaları aynı süre içerisinde 3 kişi tarafından tamamlanabilmektedir.

Su

Sulu tohum ekme yöntemi, ağırlığının on (10) katına varan miktarda suyun tutulmasını sağladığından, sağlıklı çimlenmeye, tohum için yüksek hayatta kalma oranlarına ve nemli bir ortam içerisinde tohumun korunmasına izin verir. Diğer hiçbir çim yetiştirme yöntemi bu su tutma avantajını sunamamaktadır.