Gmg Tarım Logo

Sarf Malzemeler - FINN Waste Cover

FINN Waste Cover

FINN Waste CoverFINN Waste Cover, geri kazanılmış kağıt ve odundan, polimerleri enzim kompleksleri ve diğer tescilli katkı maddelerinin ilavesiyle elde edilen bir Alternatif Günlük Zemin Örtüsü’dür. Bir FINN çöp alanı püskürtme uygulama makinesinde su ile karıştırıldığında, çöp alanları üzerine uygulanacak siyah sprey, çimento benzeri bir kabuk oluşturmaktadır. Bu şekilde oluşan zemin örtüsü, kötü kokuların yayılmasını önlemekte ve çöplerin bozunma sürecini hızlandırmaktadır.

ASTM D4982-95: Atıkların Potansiyel Tutuşurluk Analizi

ASTM D6523-00: Çöp Alanları İçin Alternatif Günlük Zemin Örtüleri Standart Kılavuzu

Biyolojik olarak ayrışabilir, zehirsizdir, tutuşmaz, kolayca yüklenebilir, karıştırılabilir ve boşaltılabilir.